lichaamgericht therapie vrijheid

Lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgerichte therapie richt zich op jouw welzijn. Door met lichaamsblokkades te werken worden blokkades opgeheven en komen onderliggende verstoring in je bewustzijn van nu. Je wordt als het ware in staat gesteld om andere keuzes te gaan maken en beter passend gedrag in te trainen. Dit voelt als helen en de geblokkeerde energie komt vrij en komt beschikbaar om meer vreugde en geluk in je leven te creëren. Je voelt je energieker, vrijer en minder onzeker. lees meer

Lichaamswerk

Denken, handelen en voelen beïnvloeden elkaar. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Gevoelens van verdriet, angst, boosheid, pijn en dergelijke kunnen zich in je lichaam ontwikkelen tot blokkades. Zeker als je er vaker mee te maken hebt. Blokkades staan vaak je vitaliteit en hoe je van nature bent in de weg. 

Met lichaamsgericht werken speel je daarop in. Met je lichaam als kompas leer je blokkades in voelen, denken en handelen te herkennen en los te laten. Spanning en ontspanning komen weer in balans. Je wint jouw natuurlijke evenwicht en kracht terug en je lichaam helpt je daarbij. Je energie, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen nemen toe. Met lichaamswerk zet je een stap van overleven naar voluit leven. lees meer

lichaamswerk Core Energetica
mannengroep

Mannengroep

De mannengroep bij Youbec bestaat uit mannen van alle leeftijden vanaf 16 jaar. Elke man werkt aan zijn persoonlijke groei en maakt stappen op zijn pad. We komen samen om bewuster te worden van wie we zijn als man. Binnen kaders leren we elkaar zowel cognitief als lichamelijk te steunen, te ontvangen en het is mogelijkheid om te sparren. In een veilige setting kun je experimenteren met ander gedrag dan je gewoon bent. Er is ruimte voor elk individu, zonder oordelen en met respect naar elkaar. We werken met thema’s die spelen en ingebracht worden door de deelnemers. lees meer

Actieve meditaties

Meditatie leert je anders om te gaan met je gedachten. Het is geen nadenken, maar het ervaren van je bewustzijn in het hier en nu. Je leert heel helder en duidelijk te zien. Van binnenuit. Mediteren kan je leven veranderen: minder stress, een betere nachtrust en meer focus zijn slechts een paar van de positieve effecten van mediteren.

Mediteren is het trainen van je geest en dat is niet eenvoudig. Voor velen van ons is het nogal een stap om van de dagelijkse hectiek ineens over te gaan naar een stille meditatie. Daarom kiezen wij voor actieve meditatie. Deze vorm van mediteren is gemaakt voor de mens van nu. Het idee erachter is dat je eerst goed gaat bewegen, je ademhaling intensiveert en daarmee impulsen uit je lichaam ruimte geeft. Daarna komt de stilte en keer je naar binnen. Actieve meditaties zijn effectief om vanuit je hoofd meer in je lichaam te komen, inzicht te krijgen in vastgeroeste denkpatronen en deze ook los te laten. lees meer

Wij begeleiden:
Sunrise of the Soul
(Jeru Kabbal) lees meer
Heart chakra meditatie (Karunesh) lees meer


Sunrise of the Soul meditatie

Voorbereiden op de 
“Sunrise of the Soul”
meditatie

Het doen van de Sunrise of the Soul meditatie is geen sinecure.
De voorbereiding bestaat uit 5 opvolgende bijeenkomsten. Je leert hoe jij ademhaalt en waar meer ruimte ligt. De meeste mensen gebruiken minder dan 50% van hun ademcapaciteit. Je gaat beleven hoe het is om volledig te ademen, wat dit met je doet en hoe jij hierop reageert. Emoties komen aan de oppervlakte en vragen om geuit te worden. Uitting met je lichaam en stem. Je oefent met anderen in een groep. Na de 4e sessie ben je voorbereid . De laatste bijeenkomst doen we de Sunrise of the Soul meditatie.
lees meer

Chronische
Spanning Ontladen (CSO)

CSO is een serie specifieke lichaamsoefeningen die helpen om patronen van diepliggende (chronische) spierspanning te ontladen. Veel mensen hebben last van chronische stress. Dat kan opgebouwde spanning en stress zijn van hele gewone dagelijkse gebeurtenissen of van moeilijke omstandigheden zoals plotselinge of langdurige stressvolle situaties, of traumatische levensgebeurtenissen (bijv. natuurrampen, ongelukken en sociale of huiselijke mishandeling). Er blijft voor langere tijd een hoog niveau aan stresshormonen in ons lichaam en we blijven langdurig in een staat van vechten – vluchten – bevriezen. l ees meer

Tension release execsizes spierspanning